본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

금산인삼 글로벌 트레이드(베트남어)


Câu chuyện về Geumsan

FAO FIAT PANIS 로고
Globally Important Agricultural Heritage Systems

Hệ thống di sản nông nghiệp có tầm quan trọng toàn cầu(GIAHS) FAO

FAO

Nhằm mục đích bảo tồn di sản nông nghiệp như cách sử dụng đất, trí thức nông nghiệp truyền thống, văn hóa nông nghiệp cảnh quan nông nghiệp và đa dạng sinh học v.v mà thế hệ sau phải kế thừa.

Vào năm 2002, tại hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững (WSSD, Cộng hoà Châu Phi), FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc) đã đề nghị xây dựng kế hoạch bảo tồn hệ thống di sản nông nghiệp có tầm quan trọng toàn cầu (GIAHS initiative: Globally Important Agricultural Heritage SystemnInitiative)

Đăc điểm của nhân sâm Geumsan đã được thêm vào hệ thống di sản nông nghiệp có tầm quan trọng toàn cầu(GIAHS)

Hơn1.500 năm lịch sử và tuyền thống quý giá

Theo sách ‘Bonchogangmok’(本草綱目, 1578) của ông LEE, Sijin(李時珍), có lời tường thuật rằng người ta đã trồng trọt nhân sâm tại Hàn Quốc và theo sách 「Sinjeungdonggukyeojiseungram(năm 1454~1544)」, có lời tường thuật rằng Geumsan gun(Jinsangun vào thời ấy) có điền kiện thích hợp nhất để trồng trọt nhân sâm.

Các nông trại nhân sâm tại Geumsan đã kế thừa hệ thống trí thức truyền thống của nông nghiệp nhân sâm đã được xây dựng bởi những kinh nghiệm của tổ tiên từ thế kỷ 15.

인삼과 고서1

Bảo tồn loại giống đặc hữu nhân sâm Cao Ly có chất lượng tốt nhất trên thế giới

Vào năm 1996, Viện nghiên cứu thảo dược nhân sâm Chungnam đã điều tra các loại giống nhân sâm của nông trại trồng trọt nhân sâm tại Seonggok ri, Nami myeon, Geumsan gun và phát hiện rằng về mặt Gen di truyền, 3 loại giống đặc hữu (Geumseon, Geumjin và Geumwon) khác với 5 loại giống đặc hữu thường xuyên được trồng trọt nhiều nhất trên toàn quốc. Những tài nguyên di truyền này là một trong những tài nguyện quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững của việc trồng trọt nhân sâm Cao Ly có chất lượng và hiệu quả tốt nhất trên thế giới.

Trọng điểm của nhân sâm Hàn Quốc!

Geumsan, trung tâm của sản xuất, chế biến và lưu thông nhân sâm! Qua thống kê tỉ lệ nông trại nhân sâm, công ty chế biến nhân sâm, doanh nghiệp liên quan nhân sâm, các bạn có thể xác nhận rằng Geumsan là một địa điểm trung tâm cho ngành nghề nhân sâm Hàn Quốc.

đơn vị : %

인삼 관련 사업체 비율에 대한 인포그래픽으로 생산: 금산 37.799999237% 그외 62.200000763%, 가공: 금산74.599998474% 그외 25.3999999619% 유통: 금산 83% 그외 17%

Sự khác biệt về thành phần của nhân sâm Geumsan

Theo kết quả phân tích hàm lượng chất Saponin về các sâm tươi 4 năm được trồng trọt trền toàn quốc, nhân sâm Geumsan có hàm lượng cao nhất(Tổng chất Saponin 1,35%)

đơn vị : %

수삼의 사포닌 함량 분석에 대한 인포그래픽으로 금산:1.35%, 강화:1.15%, 진안:0.92%, 풍기:0.82%, 홍천:0.78%, 음성:0.72%

Thừa kế nông nghiệp di động kiểu tuần hoàn thân thiện môi trường

Trong vòng 500 năm sau khi bắt đầu trồng trọt nhân sâm bởi con người tại xứ Geumsan, nông nghiệp nhân sâm có thể được duy trì vì họ triệt để tuân thủ ‘phương pháp nông nghiệp di dộng kiểu tuần hoàn là phương thức sử dụng đất có thể liên tục duy trì bởi chu kỳ 10-15 năm.

자연친화적 농법 이미지1
자연친화적 농법 이미지2
자연친화적 농법 이미지3

Tuần hoàn của hướng(向) và gió(風); Phương pháp trồng trọt che ánh nắng

Theo Yeongjosillok đã được biên soạn vào năm 1778, phương pháp trồng trọt che ánh nắng rất phổ biến. Phương pháp trồng trọt này đã được thừa kế hơn 500 năm chỉ một số nguyên liệu có sự thay đổi thôi mà vẫn được áp dụng đến tận ngày nay như nguyên lý cơ bản và cấu tạo của các trang thiết bị che ánh nắng(chiều cao và hình dạng).

해가림 농법 이미지1
해가림 농법 이미지2
해가림 농법 이미지3

Thừa kế trí thức truyền thống của nông nghiệp nhân sâm

Nature-friendly hilly landscape
Giá trị về địa lý01 Cảnh quan vùng trung du thân thiện môi trường

Xứ Geumsan được bao quanh bằng đồi và núi nên có cảnh quan nông nghiệp truyền thống để trồng trọt nhân sâm hài hòa với môi trường thiên nhiên có đặc trưng canh tác vùng trung du.

Jogakbo landscape by circular mobile farming method
Giá trị về địa lý02 Cảnh quan có hình dạng bọc vải vá bởi phương pháp nông nghiệp di dộng kiểu tuần hoàn.

Bọc trồng trọt nhân sâm nằm dài theo vùng trung du trên núi có hình dạng bọc vải vá, hài hòa với làng, núi, vùng trung du và đất canh tác thành cảnh quan độc đắc.

Long-lasting cultural landscape
Giá trị về địa lý03 Cảnh quan văn hóa được duy trì lâu đời
  • Quá trình thu hoạch : Trồng trọt nhân sâm phải đợi ít nhất 4 năm để thu hoạch và việc thu hoạch, chế biến nhân sâm cũng được coi là nét đẹp văn hóa độc đáo
  • Thừa kế nghi lễ truyền thống : Không chỉ cố gắng nuôi trồng nhân sâm mà nó còn bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và thiên tai v.v. nên có nhiều nghi lễ như Samjangje và Tapje v.v. từ thời xưa đã được thừa kế.