본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

금산인삼 글로벌 트레이드(베트남어)


Hướng dẫn sử dụng

금산인삼 글로벌트레이드 GEUMSAN GINSENG GLOBAL TRADE

Global Trade nhân sâm Geumsan là hệ thống hỗ trợ quản lý toàn cầu cho công ty xuất khẩu nhân sâm Geumsan.

  • 반응형 웹
  • 제품홍보
  • 수출지원
  • 기업관리
  • 다국어지원
언제 어디서든 볼 수 있습니다

Qua Global Trade nhân sâm Geumsan áp dụng công nghệ kỹ thuật kiểu web đáp ứng có thể truy nhập được thoải mái qua máy vi tính cũng như thiết bị di động, máy tính bảng mà không cần ứng dụng riêng biệt.

제품의 홍보를 도와드립니다

Để truyền bá và quảng cáo những sản phẩm của các doanh nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp trang e-catalog. E-catalog này có thể được sử dụng đa dạng (truyền bá trực tuyến)

수출지원을 돕습니다

Các thành viên doanh nghiệp có thể xác nhận các thông tin liên quan đến dự án hỗ trợ xuất khẩu của chính phủ và cơ quan địa phương và nộp đơn xin để được hỗ trợ.

금산군의 적극적인 기업관리

Các doanh nghiệp đã gia nhập thành viên sẽ được chỉ định là đối tượng hưởng hỗ trợ. Các đối tượng này sẽ hưởng nhiều ưu đãi và hỗ trợ.

해외고객이 쉽게 정보를 얻을 수 있습니다

Hệ thống này vẫn được hỗ trợ đa ngôn ngữ như tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật để khách hàng nước ngoài có thể truy nhập các thông tin về sản phẩn và doanh nghiệp một cách dễ dàng.

펼쳐보기 펼침닫기

유의사항

Chúng tôi không bán trực tiếp

Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu, đường dẫn và hình ảnh nhưng không bán trực tiếp. Trong trường hợp có tranh chấp về việc buôn bán thì Geumsan gun không chịu trách nhiệm.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mức lỗ

Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp các thông tin đáng tin tưởng nhưng trong trường hợp vấn đề nào nảy sinh trong quá trìnhm không chịu trách nhiệm nào cả cung như không chịu trách nhiêm về tấc cả tổn hại phát sinh trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt hoặc kèm theo. Về các thông tin của doanh nghiệp cung cấp thì doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm.

Bản quyền sẽ thuộc về các doanh nghiệp và UBND Geumsan gun

Bản quyền của các hình ảnh và nội dung thì thuộc về các doanh nghiệp và UBND Geumsan gun. Sử dụng trái phép các hình ảnh và nội dung sẽ bị phạt theo pháp luật hiện hành.